Kontorslandskap med pendelarmaturer

Ljusplanering för kontoret

Många medarbetare tillbringar cirka 8 timmar per dag på en kontorsarbetsplats. Bra belysning är en viktig faktor på jobbet: Det möjliggör att alla aktiviteter kan utföras och påverkar hälsan positivt. För företaget är belysningen också en representativ och ekonomisk faktor.

I mer än 20 år har företagskunder konsulterat belysningsplanerarna på Lampenwelt Professional för den perfekta kontorsbelysningen, där man tar hänsyn till alla individuella förutsättningar och önskemål.

Egenskaper hos modern kontorsbelysning

Human Centric Lighting

För kontorslampor används koncentrationshöjande ljus med ett högt innehåll av blått ljus för att motverka trötthet. Toppmoderna HCL-belysningssystem simulerar också den naturliga förändringen hos dagsljuset med sin ljusfärg. På så sätt stödjer de produktivitet och hälsa optimalt.

Belysning med människan i centrum
Medarbetare på kontoret

Uppgiftsrelaterad

Varje kontor har föränderliga arbetsaktiviteter och platser. Belysningen måste ta hänsyn till allt detta för att optimera kontorsvardagen. Till exempel ska skrivbordsbelysningen uppfylla andra kriterier än ljuset på en central mötesplats där man går igenom designarbeten.

Energi- och kostnadseffektivitet

En väsentlig faktor för varje företag är lönsamhet. Intelligent kontorsbelysning använder sig av effektiv LED-belysningsteknik. Dessutom reagerar den också på närvaron av medarbetare och intensiteten av det infallande dagsljuset med hjälp av närvaro- och skymningssensorer.

Golvlampa med sensor

Armaturer för kontoret

Ljuskvalitet på kontoret

När vi planerar belysningen tar våra experter från Lamp24 Professional hänsyn till de exakta förhållandena på plats, för att bestämma den optimala kontorsbelysningen.

Med hänsyn till rummets beskaffenhet överväger vi till exempel:

 • Hur dagsljuset faller

 • Spridning av ljuset över väggar, tak och golv

 • Takhöjd, nischer, väggfärger

 • Rumszoner som behöver förstärkas av ljus

 • Förloppet av ljus och skugga i rummet

 • Hur ljus, färger och material påverkar atmosfären

 • Nationella faktorer, eftersom ljus också är en kulturell fråga

Rummets förhållanden skapar lösningar.

Spotlight belysning kontorskorridor
Spotlight i tak grå

När det gäller valet av lampor inkluderar vi:

 • Ljusnivå och luminansfördelning

 • Begränsning av direkt bländning

 • Begränsning av reflekterad bländning på skärmar och annan arbetsutrustning

 • Tredimensionell synlighet genom lämplig skuggning

 • Undvikande av störande skuggor

 • Ljusfärg och färgåtergivning som är fri från flimmer

Valet av lampor ska uppfylla alla krav.

Människan i centrum

Forskningsstudien „Upplevd belysningskvalitet på kontoret” av Zumtobel och Fraunhofer-institutet visar vad som är viktigt för medarbetare i vardagen på kontoret. I vår ljusplanering har alltid medarbetarna en hög prioritet.

Golvlampor för kontor grå
Ljusare än standarden

Standarderna rekommenderar en belysningsstyrka på cirka 500 lux. Studien visar dock att medarbetare föredrar belysningsstyrkor på 800 lux eller mer.

Taklampor för kontor
Artificiellt ljus även på sommaren

Studien visar dessutom att artificiellt ljus ofta används i mer än sex timmar per dag, inte bara på vinterdagar utan även på sommaren.

Dimbart ljus
Justerbar belysning

Individuellt dimbart och färgföränderligt artificiellt ljus ökar välbefinnandet och därmed produktiviteten och kreativiteten.

Indirekt golvlampa
Direkt/indirekt ljus

Direkt/indirekt ljus avlastar ögonen genom minskad ljusstyrkakontrast och ger de bästa ljusförhållandena - vilket är positivt för medarbetarna.

Typer av kontor

Kontor är inte bara kontor. Våra ljusplanerare sätter ihop olika lösningar för dina individuella utrymmen som du kan välja mellan. Vilka belysningssystem som används beror också alltid på lagbestämmelserna.

Pendellampa vit singelkontor
Enskilt kontor
 • Golvyta 10 till 50 m²

 • För 1 till 2 personer

 • Vanligtvis en hög andel dagsljus

Konstgjord belysning används tillfälligt. Här rekommenderas lampor som placeras parallellt med fönstret, t.ex. hängande lampor.

Pendellampor gruppkontor
Gruppkontor
 • Golvyta 50 till 300 m²

 • För upp till 25 personer

 • Vanligtvis endast fönsternära
  zoner med naturligt ljus

De flexibla skrivbordsgrupperna är upplysta av portabla belysningssystem, som t.ex. kontorsgolvlampor. Dessutom används ofta rumsorienterad grundbelysning, t.ex. med LED-paneler.

Pendlade armaturer vit öppet kontorslandskap
Kontor med öppen planlösning
 • Golvyta från 400 till 1 200 m²

 • För upp till 100 personer

 • Vanligtvis krävs en permanent konstgjord belysning

Förutom rumsrelaterad belysning som t.ex. LED-paneler eller rasterlampor behövs ett områdesrelaterat ljus i form av individuella rumslampor, t.ex. skrivbordslampor.

EU-kompatibel med DIN EN 12464-1

Föreskriften DIN EN 12464-1 ger exakt information om belysningsstyrka på arbetsplatsen eller belysning av arbetsplatser inomhus. Detta föreskriver en belysningsstyrka på minst 500 lux för en konventionell kontorsarbetsplats. När vi planerar vår belysning tar vi hänsyn till dessa och andra specifika krav. Här kan du läsa mer om optimal belysning på arbetsplatsen.

Zonindelning och ytterligare områden

Inte bara själva kontoret och dess olika ljuszoner, utan alla rum som hör till komplexet ska belysas på ett tilltalande och ändamålsenligt sätt. Våra ljusplanerare ägnar sig åt ditt lilla eller stora belysningsprojekt och använder sig av ett heltäckande zonindelningskoncept, för att avgöra vilka områden som har speciella belysningskrav som sträcker sig utöver själva arbetsplatsen.

Taklampor reception

Entréområde

I receptionen fokuserar belysningen på ett bra första intryck samt ett inbjudande och bländfritt ljus, men också optimala visuella förutsättningar för medarbetarna.

Korridor

Funktionella armaturer säkerställer optimala visuella förhållanden i korridorer. En riktad accentbelysning ger variation, till exempel när föremål ska framhävas estetiskt.

Taklampor hall
Taklampor korridor

Konferensrum

Ett jämnt, starkt ljus har en representativ effekt och är avgörande för ett intensivt utbyte i mötesrummet. Om tillbehör som en projektor används är dimbar belysning obligatoriskt.

Cafeteria

Till skillnad från arbetsområdet rekommenderas en varmvit, behaglig belysning för cafeterian. Maten ser också mer tilltalande ut i detta ljus.

Nedpendlade lampor cafeteria

Perfekt ljusplanering enligt ekonomiska aspekter

Optimalt utnyttjande av dagsljus

Smarta solskyddsanordningar som rulljalusier och persienner reglerar dagsljusinfallet så att värmeuppbyggnaden minskar och bländning kan undvikas. Samtidigt riktas dock dagsljuset optimalt in i rummet.

Sparar driftskostnader

Belysningen tänds beroende på närvaro med hjälp av intelligenta närvarodetektorer. Dessutom bestämmer skymningssensorer förekomsten av dagsljus. På så sätt kan ljuset dämpas eller slås på efter behov.

Enkelt underhåll

Lampornas funktion kontrolleras ständigt med hjälp av ett byggnadsövergripande BUS-system. Vid fel kan åtgärder vidtas utan dröjsmål. Det är också lämpligt att integrera säkerhetsbelysning.

Bildquelle: dguv

Kontaktformulär

De uppgifter som lämnas via vårt kontaktformulär omfattas av Integritetspolicyn.