Akustiska pendelarmaturer kontor
ÖKAT VÄLBEFINNANDE GENOM BÄTTRE RUMSAKUSTIK

Akustiska lampor

Ljud från skrivare, telefonsamtal eller tangentbord är oundvikligt i vardagen på kontoret. Men för att upprätthålla produktiviteten och skydda medarbetarnas hälsa mot bullerstress (prestationen sjunker med upp till 10 %), vidtar dagens moderna företag ofta ljudisoleringsåtgärder. En av de mest effektiva ljuslösningarna, som kombinerar behovet av konstgjord kontorsbelysning med ljudabsorption, är akustiska lampor.

Typer av buller

Bullereffekter på hörseln

Påverkar hörseln direkt, t.ex. ett akustiskt trauma. Dessa förekommer sällan i kontorsvardagen men inom arbetsskydd, t.ex. vid byggnadsarbeten, är de ett viktigt tema.

Buller kontor
Extra bullereffekter på hörseln

En stressreaktion på för hög ljudnivå kan t.ex. leda till nedsatt prestationsförmåga, men även påverka hälsan. Dessa förekommer oftast i vardagen på kontoret.

Buller från många människor
Cocktailparty-effekt

Otillräcklig ljuddämpning gör att även privata samtal kan höras av andra. Det finns ingen akustisk integritet och man känner sig hela tiden "överhörd".

Infobox Lagkrav

Det finns inga lagstadgade bullergränser för kontor. DIN EN ISO 11690-1 rekommenderar dock maximala värden som vi tar hänsyn till i våra råd, samt andra rekommendationer från statliga institutioner och yrkesorganisationer.

  • Ljudtrycksnivåer från > 55 dB upplevs som störande

  • Vid > 70 dB blir röstkvaliteten lidande

  • På kontor bör bakgrundsljudnivån inte överstiga 30-45 dB

  • På industriarbetsplatser är bakgrundsljudnivåer på 65-70 dB svåra att undvika

Fristående armaturer med ljudisolering

De största bullerstörningarna sker ofta på kontoret och kommer från elektroniska enheter och medarbetarna själva. Med ett bra kontorskoncept och högkvalitativa akustiska lampor kan man skapa bättre rumsakustik och därmed en högre nöjdhetsnivå hos medarbetarna.

Användningsplatser för akustiska lampor

Det finns flera sätt att minska bullret på kontoret (se nedan för andra åtgärder). Även i offentliga lokaler, som t.ex. inom gastronomi, förväntar man sig en dämpad ljudnivå. Här är akustiska lampor en praktisk och estetiskt tilltalande lösning. De kombinerar belysning och ljudabsorption genom designen med ljuddämpande material, t.ex. filttyg i bomull.

Akustisk pendellampa svart
Enskild arbetsplats
Akustiska pendellampor svart
Kontor med öppen planlösning
Akustisk pendelbelysning
Mötesrum
Akustiska pendelarmaturer i restaurangbranschen
Restaurang och cafeteria

Ytterligare bullerdämpande åtgärder

tak
Tak

Man kan uppå en betydande effekt med akustiktak, utöver de akustiska lamporna.

Vägg
Vägg

Väggar är väldigt hårda och reflekterar därför ljud. Tavlor, kalendrar eller affischer kan motverka detta.

Golv
Golv

Till skillnad mot parkett absorberar mattor ljudet när man går på golvet. Krukväxter absorberar också ljud.

Möbler
Möbler

Bokhyllor, arkivskåp och förstås en mötessoffa har en positiv inverkan på rummets akustik.

Fönster
Fönster

Ljudabsorberande persienner eller gardiner förhindrar att buller studsar från fönstren och reflekteras tillbaka in i rummet.

Rumsavdelning
Rumsuppdelning

Om möjligt, bör kopieringsmaskiner och skrivare placeras i ett separat, avskilt rum. De flesta tycker att den här typen av bullerkällor är störande.

Kontaktformulär

De uppgifter som lämnas via vårt kontaktformulär omfattas av Integritetspolicyn.

Vanliga frågor

Vad har akustiska lampor för funktion?

Hur fungerar akustiska lampor?

Var används akustiska lampor?

Vilka typer av akustiska lampor finns det?