Endast

Extra rabatt: 11 % från 1199 kr eller 14 % från 1899 kr - på nästan allt

Inom- och utomhuslampor upp till -60 %

Företagsinformation

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland 

Telefon: 08-44 685 068

Till kontakformuläret

Bolag med begränsat ansvar med säte i Schlitz (DE-36110)

registrerat i tingsrätten Gießen (Tyskland), HRB 8407

Generaldirektörer med firmateckningsrätt: Vanessa Stützle, Ales Drabek, Ansgar Weber

momsnummer: DE 815 559 897

svenskt Org.nr: SE502 076 222401

Ansvarig för innehåll: Vanessa Stützle, Ales Drabek, Ansgar Weber

E-post: service@lamp24.se

Lamp24Lamp24
Generaldirektörer med firmateckningsrätt: Vanessa Stützle, Ales Drabek

Copyright riktlinjer

Utformningen av och innehållet på dessa sidor omfattas av Lampenwelt GmbH:s upphovsrätt. All reproduktion eller representation, helt eller delvis, är förbjuden utan skriftligt medgivande från Lampenwelt GmbH. På samma sätt förbehålls rätten till alla former av reproduktion, i synnerhet för tryckta, elektroniska och andra medier.

Alla märkesnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller av varumärkesägaren registrerade varumärken.

Ansvarsfriskrivning

Lampenwelt GmbH gör allt för att, inom ramen för vad som är rimligt för denna webbplats, upprätthålla korrekt och fullständig information. Lampenwelt GmbH tar inget ansvar eller garanti för aktualiteten, riktigheten och fullständigheten av informationen på denna webbplats.

Notis om rätten till bruk av bilder på webbplatsen

Alla stockbilder som används på denna webbplats omfattas av upphovsrättsreglerna för Shutterstock, iStock, Adobe Stock och unsplash. Användningen av bilderna sker i enlighet med de användningsvillkor som individuellt definieras och publiceras av respektive bilddatabas.

Rätt att överklaga för konsumenter

Om du vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta Lamp24 via vårt kontaktformulär.

Du kan också använda Europeiska kommissionens klagomålsportal online, vilket främst är relevant om du är en konsument som är bosatt utanför Sverige. Du hittar klagomålsportalen här. Vi deltar dock inte och är inte skyldiga att delta i en formell tvistlösningsprocess inför den konsumenttvistkommitté som utsetts av EU-kommisionen.

Detta impressum gäller också för innehållet under följande URL