Endast

Extra rabatt: 11 % från 1199 kr | 14 % från 1899 kr - på nästan allt

Tak- och pendellampor upp till -65 %

Korrekt avfallshantering

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller föroreningar som kan äventyra hälsa och miljö, men också värdefulla resurser som kan återvinnas med din hjälp. Därför måste begagnad elektrisk och elektronisk utrustning i slutet av sin livslängd samlas in separat från osorterat kommunalt avfall och får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Detta indikeras av symbolen för en överkryssad soptunna som visas nedan och som elektriska apparater är märkta med.

Din skyldighet att återlämna gamla elektriska apparater
Enligt lagen om elektriska och elektroniska produkter (ElektroG) är varje konsument enligt lag skyldig att göra sig av med gamla elektriska produkter, inklusive armaturer, lampor och fläktar (med undantag för glödlampor), på ett professionellt och miljövänligt sätt och lämna in dem på ett auktoriserat insamlings- eller återlämningsställe. Där tas WEEE emot kostnadsfritt och återvinns på ett miljövänligt och resurssnålt sätt. Insamlings- och återlämningsställena överlämnar WEEE till certifierade avfallshanteringsföretag som först kontrollerar om utrustningen kan renoveras och återanvändas. Om återanvändning inte är möjlig avlägsnas föroreningarna från apparaterna och värdefulla resurser återvinns.

 

Särskilt följande produkter får inte slängas i hushållsavfallet:

  • Lampor och armaturer
  • Kompaktlysrör med eller utan förkopplingsdon (energisparlampor)
  • Urladdningslampor (inklusive metallhalogenidlampor)
  • LED-lampor
  • Batterier och uppladdningsbara batterier

Lampor som är lätta att ta bort måste avlägsnas och kasseras separat innan de lämnas in i avfallsmaskinen. Detsamma gäller för gamla batterier och ackumulatorer som är lätta att ta bort samt för sådana som inte ingår i den gamla elektriska apparaten. Mer detaljerad information om bortskaffande av batterier finns här.

Glödlampor och halogenlampor kan slängas i hushållsavfallet. Om du är osäker på vilken typ av lampa det rör sig om, ta den till en lämplig insamlings- och återvinningsstation i din närhet. Insamlings- och återvinningsställen för armaturer och lampor finns också på följande platser https://recipo.se/.

Korrekt hantering av trasiga energisparlampor

Energisparlampor innehåller små mängder kvicksilver, men de ligger långt under de lagstadgade gränsvärdena och utgör därför ingen hälsorisk. Vissa försiktighetsåtgärder bör dock vidtas om en energisparlampa går sönder:

  • Plocka upp de trasiga bitarna försiktigt med en fuktig trasa.
  • Packa dem lufttätt i en plastpåse eller en burk
  • Ta dem till insamlingsstället för farligt avfall.
  • Undvik hudkontakt och ventilera rummet i 20-30 minuter.
  • Använd inte en dammsugare för att plocka upp fragmenten.

Hantering av personuppgifter när man gör sig av med gamla apparater
Observera att varje konsument är ansvarig för att radera personuppgifter från de gamla apparater som ska kasseras.

De överstrukna priserna motsvarar tillverkarens rekommenderade försäljningspris.
Alla priser är inkl. 25 % moms fraktkostnader tillkommer.

© 2024 Lampenwelt GmbH