Endast

Extra rabatt: 11 % från 1199 kr | 14 % från 1899 kr - på nästan allt

Tak- och pendellampor upp till -65 %

Personuppgiftspolicy

Du kan skriva ut eller spara detta dokument i webbläsaren (=Browser: oftast "Arkiv" -> "Spara som"). Du kan också ladda ner och arkivera det här dokumentet i en PDF-version genom att klicka på "PDF Download" längst ner på denna sida. För att öppna pdf-filen behöver du programmet Adobe Reader, som kan laddas ner gratis på https://www.adobe.com/se/) eller med ett annat program, som kan hantera pdf-formatet.

Dataskydd hos Lamp24.se

Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Vi fortsätter därför med alla databehandlingsförfaranden (t.ex. insamling, bearbetning och överföring) i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i den europeiska och tyska dataskyddslagstiftningen.

Följande lista ger dig en översikt över vilka av dina uppgifter som efterfrågas på våra webbplatser, hur dessa uppgifter används och vidarebefordras, hur du kan få information om de uppgifter som du lämnat till oss och vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter.

Här hittar du följande information:

 1. Ansvarig för databehandlingen
 2. Ändamålen med behandlingen av uppgifter och rättslig grund
 3. Överföring av uppgifter till partnerföretag
 4. Behandling av uppgifter i reklamsyfte
 5. Närvaro på nätet och optimering av webbplatser
 6. Förmedling via nätverk av partnerföretag
 7. Sociala medier
 8. Datamottagare
 9. De registrerades rättigheter
 10. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

§ 1 Ansvarig för databehandlingen

Den som är ansvarig enligt dataskyddsbestämmelserna för all databehandling som utförs via våra webbplatser är:

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland
Telefon: 08-44 685 068
Kontaktformulär

Kontaktuppgifter till dataskyddsombuden

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland
E-Mail: personuppgiftsskydd@lamp24.se

För förfrågningar om dataskydd och för att hävda den registrerades rättigheter (se nedan), ber vi dig att skriva till ovannämnda adress.

§ 2 Ändamålen med behandlingen av uppgifter och rättslig grund

Besök på vår webbplats

Loggfiler

Varje gång du besöker en webbplats/applikation skickas information från din respektive webbläsare till servern för vår webbplats/applikation och lagras tillfälligt i loggfiler, de så kallade loggfilerna. De dataregister som lagras i denna process innehåller följande uppgifter, som lagras tills de raderas automatiskt efter 30 dagar: Datum och tid för åtkomst, namnet på den sida som du besöker, IP-adressen för den begärande enheten, referrer URL (ursprunglig URL från vilken du kom till våra webbplatser), mängden överförd data, laddningstid, samt produkt- och versionsinformation för den webbläsare som används och namnet på din leverantör av åtkomst. Den rättsliga grunden för behandlingen av IP-adressen är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är att garantera att anslutningen upprättas, att vår webbplats/applikation kan användas på ett bekvämt sätt och att utvärderingar görs av systemets säkerhet och stabilitet. En direkt slutsats om din identitet är inte möjlig på grundval av informationen och kommer inte att dras av oss. Uppgifterna lagras och raderas automatiskt efter att de ovannämnda syftena har uppnåtts.

Spårning, cookies och sociala medier

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte. Du hittar mer information om detta nedan under 5-7 §§.

Inledande, upprättande och genomförande av ett avtalsförhållande

Behandling av uppgifter innan avtalet ingås

För att du ska kunna dra nytta av vår utmärkta kundservice redan innan du skriver under ett avtal erbjuder vi dig omfattande professionell rådgivning. Det finns olika kontaktvägar för detta ändamål:

Kontaktformulär/förfrågan via e-post:
Du kan när som helst skicka din begäran till oss via kontaktformuläret eller via e-post. Ditt namn och din e-postadress kommer i alla fall att behandlas. Dessutom kan du frivilligt lämna ytterligare personuppgifter, t.ex. ditt telefonnummer eller din adress. Dessa uppgifter kommer att behandlas åtminstone för att behandla din begäran och vid behov även för att ingå ett avtal. Den rättsliga grunden för denna behandling är åtgärder före avtalstillfället enligt artikel 6.1 b i GDPR samt ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR av att garantera dig optimal kundservice.

Telefon:
Vår kundtjänst är också tillgänglig för telefonrådgivning. Vi registrerar ditt namn och telefonnummer. Eventuellt samlar vi också in andra personuppgifter som du lämnar till oss under konsultationen, t.ex. din e-post- eller postadress. Dessa uppgifter behandlas åtminstone för att behandla din begäran och vid behov även därefter, om ett avtal ingås. Den rättsliga grunden för denna behandling är åtgärder före avtalstillfället enligt artikel 6.1 b i GDPR samt ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR av att garantera dig optimal kundservice.

Upprättande och genomförande av avtalsförhållandet

För att kunna behandla ett köpeavtal mellan dig och Lampenwelt GmbH på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att behandla personuppgifter. Du har möjlighet att skapa ett kundkonto som du kan använda för att hantera dina uppgifter. Men vi erbjuder dig också gärna möjligheten att slutföra en beställning utan att registrera dig via ett kundkonto. Vi behandlar följande personuppgifter för att hantera avtalet: För- och efternamn, fakturerings- och leveransadress, betalningsuppgifter, e-postadress och ditt telefonnummer, födelsedatum och, i förekommande fall, ett lösenord för ditt kundkonto. Vi använder och lagrar dina uppgifter åtminstone under avtalets giltighetstid och fram till dess att den lagstadgade eller avtalsenliga garantin och garantirättigheterna löper ut. Dessutom lagrar vi vissa av dina uppgifter i enlighet med handels- och skattelagstiftningens krav och lagringsperioder. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av avtalet enligt artikel 6.1 b i GDPR samt uppfyllandet av rättsliga krav enligt artikel 6.1 c i GDPR. Beroende på vilken betalningsmetod som används överför vi dina betalningsuppgifter till betaltjänstleverantörer som vi har anlitat för att de ska kunna behandla transaktionerna.

Betalning och Klarna-faktura

För betalningstransaktioner i vår webbutik använder vi den externa betaltjänstleverantören PayPals (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PAYPAL"). Om du till exempel vill betala via PayPal med ett kreditkort sker detta genom en automatisk anslutning till det giltiga betalningssystemet online via ett tekniskt gränssnitt. Du kommer endast att kunna överföra betalningen via en kryptografisk anslutning till betaltjänstleverantören för att hantera betalningen, så att den kan lagras och behandlas.

Även om denna hantering av betalningssystemet endast används för att behandla betalningen av din beställning kan varje betaltjänstleverantör begära betalning från PAYPAL till den bank du har begärt för att starta och förbättra betalningsprocessen. Om du använder ett av de betalningssystem som nämns ovan som betalningsmetod skickar PAYPAL dig direkt till respektive betalningssystem via en betalningsblankett. Därefter kan du använda betaltjänsten genom att logga in i systemet. Du har PAYPALs sekretesspolicy https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-and-your-data?ver=advertisin.. Vid fakturering och betalning via autogiro överför vi de uppgifter som krävs för betalningen till SIT Solution for IT Payment GmbH, Eiffestr. 74, DE-20537 Hamburg. I detta fall kommer informationen att lämnas till kreditförvaltningsbolaget för att erhålla kreditförvaltning och ta risker.

Institutionerna ska använda den information som de fått för att fatta ett slutgiltigt beslut om lånebeloppet, det beviljade beloppet eller lånebeloppet. Kreditbedömningen kan omfatta kreditvärdet (poängvärden) som beräknas på grundval av värdet av de tillgångar som identifierats med hjälp av den matematiskt-statistiska metriken eller av antalet adresser som innehas. Adressen ska hittas i enlighet med gällande lagar och förordningar. Du kan endast använda denna information för att skapa ramar. Mer information om detta finns på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är artikel 6.1 b.

Om du väljer att lägga in fakturor och inkasso för personuppgifter (namn, efternamn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, företagsdatum, IP-adress etc.) och de uppgifter som krävs för transaktionen (artikel, fakturanummer, fakturadatum, totalbelopp, fakturanummer, kurs, värde, beställningsdatum och orderbekräftelsedatum) till vår partner Klarna AB (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) för att ta emot betalningar med denna betalningsmetod. För att verifiera kundens identitet eller kreditvärdighet kommer din partner att förse dig med information från offentligt tillgängliga databaser och kreditvärderingsinstitut. Vilka tjänsteleverantörerna är, från vilka information och i förekommande fall kreditupplysningar baserade på matematisk-statistiska metoder inhämtas, liksom ytterligare detaljer om hur dina uppgifter bearbetas efter att dessa lämnas vidare till vår partner Klarna hittar du i deras dataskyddspolicy, som du kan hitta: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/invoice_tc. Vi vill att den statistiska informationen inte ska lämnas ut till vår partner Klarna AB för att kunna göra en gemensam bedömning av situationen när det gäller betalningen, användningen av tjänsten eller betalningen av avtalet. Du har möjlighet att kontakta vår partner Klarna AB för att presentera din beställning på webbplatsen och för att avsluta den. Du kan säga upp ditt medlemskap hos Klarna så snart som möjligt. Klarna har rätt att i händelse av en tvist behandla, använda och överföra personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet eller för att hantera, reglera eller lösa hemvist eller myndighet. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 b i GDPR.

Behandling av uppgifter inom ramen för paketleveranser

Statusmeddelanden

Efter din beställning kommer du att få uppdateringar om bearbetnings- och leveransstatus via e-post om du har samtyckt till detta. Du kommer att få dessa uppdateringar tills din beställning har behandlats fullständigt. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. För detta ändamål använder vi oss av tjänsterna från parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 München, som tar emot de personuppgifter (namn, adress, ordernummer, e-postadress) som behövs för att skapa dessa meddelanden och använder dem uteslutande för det ovannämnda syftet i enlighet med våra instruktioner. För detta ändamål har vi ingått ett avtal om kontraktsbehandling med parcellab. Mer information om dataskydd hos parcelLab GmbH hittar du på följande adress: https://parcellab.com/en/privacy-policy/.

Transport- och logistiktjänster

Vi samarbetar med transport- och logistikföretag. Följande uppgifter kan överföras till dem för att de ska kunna leverera de beställda varorna: För- och efternamn, postadress och, i förekommande fall, e-postadress och telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av avtalet enligt artikel 6.1 b i GDPR.

§ 3 Överföring av uppgifter till partnerföretag

Zenloop

Vi skulle vilja veta mer om hur du tyckte om shoppingupplevelsen på Lampenwelt.de. I detta syfte ber vi om feedback om ditt köp på olika ställen i vår webbshop. Den rättsliga grunden för att skicka undersökningarna är vårt legitima intresse av att genomföra kundundersökningar för att förbättra vårt erbjudande, artikel 6.1 f i GDPR. För detta ändamål samarbetar vi med vår partner zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlin. Om du ger oss feedback samlas IP-adressen, din e-postadress, uppgifter om enhet och webbläsare samt statistiska uppgifter om ditt köp in. Om du vill bli kontaktad av Lampenwelt efter din feedback kan du lämna ett meddelande i kontaktfältet och bekräfta processen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR, som du ger genom att lämna ett meddelande om vad du vill bli kontaktad om. För mer information om zenloops sekretesspolicy, se https://www.zenloop.com/en/legal/privacy.

Trustpilot

När du har gjort en beställning kommer vi att kontakta dig via e-post för att be dig bedöma de produkter och/eller tjänster som du har fått från oss. Detta görs för att samla in din feedback och förbättra vår service och våra produkter. För att samla in din feedback använder vi tjänsterna från Trustpilot A/S ("Trustpilot"), Pilestræde 58, 5:e våningen, 1112 Köpenhamn K, Danmark. Detta innebär att vi delar ditt namn, din e-postadress och ditt referensnummer (ordernummer) med Trustpilot A/S för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att skicka utvärderingsmejl är samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Om du vill läsa mer om hur Trustpilot behandlar dina uppgifter kan du hitta deras personuppgiftspolicy här.

§ 4 Behandling av uppgifter i reklamsyfte

Om du köper varor eller tjänster på vår webbplats och anger din e-postadress kan du också få transaktions- och produktrelaterade meddelanden från Lampenwelt, oavsett om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev eller inte. Målet är att skicka dig reklam som är anpassad till dina faktiska eller förmodade behov, men inte att besvära dig med onödig reklam . För detta ändamål använder Emarsys cookies i din webbläsare när du besöker våra webbplatser, som bland annat registrerar din webbläsartyp, din IP-adress (krypterad och förkortad) samt sessions- och cookie-ID. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att spåra din shoppinghistorik (t.ex. köpta varor och/eller produktkategorier som du sökt efter) på ett pseudonymiserat sätt och att koppla dem till din e-postadress. Mer information om Emarsys finns på följande adress https://emarsys.com. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka på länken för avregistrering i slutet av varje reklam e-post (t.ex. nyhetsbrev eller produktrekommendationer via e-post) eller genom att kontakta oss via kontaktformulär och på så sätt motsätta dig användningen av din e-postadress för de ovannämnda ändamålen.

Nyhetsbrev

På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet behandlas uppgifterna från inmatningsmaskinen (e-postadress som ett obligatoriskt fält samt valfri titel, för- och efternamn och födelsedatum; för företagskunder även företagets namn). Dina uppgifter kommer att behandlas under prenumerationen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. För detta ändamål använder vi förfarandet för dubbel opt-in (DOI-förfarandet), genom vilket du slutligen registrerar dig för vårt nyhetsbrev via en bekräftelselänk.
Rätt till uppsägning: Du kan när som helst avbryta registreringen med framtida verkan genom att klicka på länken för avregistrering i slutet av nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice via kontaktformulär. Avregistrering sker utan kostnader från vår sida. Följaktigen kommer dina uppgifter inte längre att användas för att skicka ut nyhetsbrev.

Marknadsföring via SMS

På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på SMS-meddelanden om aktuella erbjudanden och kampanjer. Obligatorisk information för att skicka SMS-notiser inkluderar ditt mobiltelefonnummer och din e-postadress. Att lämna ytterligare uppgifter är frivilligt och kommer att användas för att adressera dig personligen. För erbjudande och användning av SMS-marknadsföring använder vi programvarulösningen från LINK Mobility Group AS, Gullahud Torg 5, 0484 Oslo, Norge ("LINK"), enligt ett databehandlingsavtal.

För att skicka SMS används det så kallade Double Opt-in-förfarandet, vilket säkerställer att reklam-SMS skickas till dig först efter att du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att ta emot SMS genom att bekräfta en verifieringslänk som skickas till det angivna mobiltelefonnumret. Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst avregistrera dig från SMS-leveransen genom att använda en avregistreringslänk i slutet av varje SMS. Ytterligare information om LINK Mobilitys behandling av dina uppgifter finns på: https://www.linkmobility.com/legal/privacy.

§ 5 Närvaro på nätet och optimering av webbplatser

Cookies – Allmän information

Vi använder så kallade cookies på våra webbplatser. Cookies är små mängder data i form av textinformation som webbservern skickar till din webbläsare. Dessa lagras endast på din slutenhet. Cookies kan endast läsas av den server som tidigare lagrade dem och får information om vad du har tittat på en webbplats och när. Cookies identifierar endast din dators IP-adress och lagrar ingen personlig information, t.ex. ditt namn. De uppgifter som lagras i cookies är inte kopplade till dina personuppgifter (namn, adress osv.). Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver också att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte. De specifika cookies som används på vår webbplats hittar här. De användaruppgifter som samlas in på detta sätt pseudonymiseras genom tekniska åtgärder. Därför är det inte längre möjligt att tilldela uppgifterna till den anropande användaren. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren. Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare (vanligtvis under "Alternativ" eller "Inställningar" i webbläsarens menyer) kan du välja att acceptera alla cookies, att bli informerad när en cookie sätts eller att avvisa alla cookies. Å andra sidan kan du fritt bestämma via den banner som visas när du först besöker våra webbsidor och som hänvisar till denna dataskyddsdeklaration om du vill fortsätta att tillåta oss att sätta cookies eller om du vill avvisa dem. Om dessa cookies och/eller informationen i dem är personuppgifter är den rättsliga grunden för databehandling med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies artikel 6.1 f i GDPR för inställningen av dessa cookies på din terminal, annars , t.ex. för all efterföljande behandling i våra system som kan krävas. Vårt intresse av att förenkla användningen av webbplatser för användarna ska betraktas som legitimt i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Rätten att invända är utesluten för tekniskt absolut nödvändiga cookies, eftersom dessa är absolut nödvändiga för att kunna visa vår webbplats och dess innehåll och för att ge dig webbplatsens funktioner.

Cookies används i analys- och marknadsföringssyfte för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Med hjälp av analyscookies får vi reda på hur webbplatsen används och kan på så sätt ständigt optimera vårt erbjudande. Behandling, särskilt på din terminal, som baseras på cookies eller andra identifierare (t.ex. webbläsarfingeravtryck, pixlar) och som inte är tekniskt nödvändig för att våra webbplatser ska fungera, utförs endast med ditt samtycke, som du kan ge via en separat cookie-banner när du besöker våra webbplatser för första gången. Den rättsliga grunden för denna cookie-baserade behandling är artikel 6.1 f i GDPR för inställningen av dessa cookies på din terminalenhet och artikel 6 (1) lit. a GDPR för den behandling som därefter sker utanför terminalenheten (t.ex. på webbservrar), i den mån detta gäller personuppgifter. Innan du har gett ditt samtycke kommer sådana cookies som inte är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera inte att sättas.

Kameleoon

Denna webbplats använder personaliserings- och webbanalystjänsten Kameleoon. Applikationen gör det möjligt att analysera användarbeteende baserat på (automatiserade) användarsegmenteringar. Genom att analysera loggfilsdata kan vi ta reda på hur de enskilda användarsegmenten besöker webbplatsen, vilka landningssidor som besöks och hur klickfrekvensen kan ökas. När du använder denna webbplats analyserar systemet ditt beteende och sammanhang och tilldelar dessa data anonymt till målgrupper. För denna analys används cookies/lokal lagring i webbläsaren som är kopplade till ett pseudonymiserat ID. Din IP-adress är helt anonymiserad och lagras inte för detta ändamål. Den information som genereras av cookien/lokal lagring om din användning av denna webbplats överförs till en Kameleoon-server i Tyskland och lagras i aggregerad och pseudonymiserad form.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Kameleoon slås inte samman med andra uppgifter som samlas in av Kameleoon. Syftet med att använda Kameleoon är att utvärdera användningen av denna webbplats och att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen så att vi regelbundet kan förbättra vårt erbjudande. Den rättsliga grunden för lagring av cookien är vårt berättigade intresse (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. f GDPR.) att erbjuda dig en optimal shoppingupplevelse. Den efterföljande utvärderingen av de insamlade uppgifterna utförs under en period på högst 365 dagar på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Du kan avvisa användningen av cookies genom att välja respektive inställningar i din webbläsare, men om du gör detta kanske du inte längre kan använda alla funktioner på denna webbplats.

AT Internet (Piano Analytics)

Som en del av utvidgningen och förbättringen av vår webbutik och för att öka attraktiviteten för det innehåll som erbjuds dig, använder vi analysförfarandena från AT Internet GmbH, Bordeaux. För detta ändamål lagras data av en extern tjänsteleverantör. Tjänsteleverantörens servrar är belägna i EU:s medlemsländer. Med detta förfarande anonymiseras uppgifterna redan vid insamlingstillfället och utvärderas i aggregerad form. Din webbläsare överför automatiskt data till vår server när du besöker våra webbsidor. Dessa data inkluderar datum och tid för åtkomst, URL (adress) för den hänvisande webbutiken, den fil som nås, mängden data som skickas, HTTP-svarskoden, webbläsartyp och version, eventuella webbläsartillägg, webbläsarfönstrets bredd och höjd, färgdjupet, operativsystemet och din IP-adress (i förkortad och anonymiserad form). Din IP-adress används endast för att samla in geolokaliseringsanalyser. Din IP-adress varken lagras permanent eller kopplas till andra användningsdata. Dessa uppgifter lagras separat från andra uppgifter som du anger när du använder vår tjänst. Det är inte möjligt för oss att tilldela dessa uppgifter till en viss person. Uppgifterna innehåller ingen information som gör det möjligt att dra slutsatser om enskilda personer. De samlas in och används uteslutande för statistiska ändamål samt för analysändamål, såsom förbättring av servicen. För att genomföra dessa analyser används bland annat cookies, som lagras på din dator i form av textfiler. De gör det möjligt att identifiera ett datorsystem vid ett upprepat besök på webbutiken. Du kan när som helst avvisa eller radera cookies i inställningarna för din webbläsare. Detta kan dock leda till att du inte längre kan använda alla funktioner på vår portal. De flesta av de cookies som används är så kallade "session cookies", som raderas när du avslutar din webbläsarsession. Dessutom använder AT Internet två långvariga (persistenta) cookies som lagras i 30 dagar respektive högst 12 månader.

Information och invändningar:
Genom att använda denna webbplats samtycker du till det förfarande som beskrivs ovan för att analysera användningen av vår webbplats. Ytterligare information om AT Internets mätförfarande finns på AT Internet GmbH:s webbplats: https://www.atinternet.com/en/data-protection/.

Exactag GmbH

På vår webbplats använder vi cookies från Exactag GmbH för optimering. Dessa cookies identifierar användare och skickar ett unikt cookie-ID, en tidsstämpel och information om användarens tidigare aktiviteter på webbplatsen varje gång webbplatsen laddas via webbläsaren. Informationen som lagras i dessa cookies är helt anonym och innehåller inga personuppgifter. De möjliggör dock en exakt identifiering och gör det möjligt för Exactag att analysera besöket på webbplatsen. All information behandlas endast i Tyskland. Ingen användarprofil skapas. Du hittar mer information på: https://exactag.com/privacy-policy/

Microsoft Advertising

Den här webbplatsen använder remarketingtekniken "Microsoft Advertising" från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft lagrar en cookie på din dator ("konverteringscookie") om du har kommit till vår webbplats via en annons från Microsoft Advertising. Microsofts och "Microsoft Advertising"-kunder kan på så sätt känna igen att annonsen har klickats på och att en omdirigering till vår webbplats har ägt rum. På så sätt kan du få riktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam på Microsofts och andra Microsoft Advertising-kunders webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används också för att sammanställa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på en Microsoft Advertising-annons och därmed omdirigerades till vår webbplats. Dessutom samlas andra anonyma uppgifter in (t.ex. antalet sidvisningar och den tid som spenderas på webbsidorna). Vi får ingen information som identifierar användarna personligen.

Du kan välja att inte längre ta emot intressebaserad reklam från Microsoft genom att besöka Mircosofts sida för avregistrering: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=sv-SE. Mer information om Microsofts sekretesspolicy och om cookies som används av Microsoft finns i Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Google Ads Remarketing

På våra webbplatser använder vi Google Ads Remarketing eller "Similar Audiences", båda tjänster som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Med hjälp av dessa tjänster kan vi visa dig reklambudskap i samband med vår webbutik, t.ex. intressanta produkterbjudanden, på webbplatser hos andra leverantörer som också använder dessa tjänster från Google ("partner" i Google Display Network). Dessutom kan vi använda Google Ad Remarketing för att påminna dig via meddelanden på andra leverantörers webbplatser i Google Display Network om att slutföra din beställning om du nyligen har avbrutit en beställning i vår webbshop. Detta görs med hjälp av cookie-teknik. För att göra detta lagrar Google en liten fil med en sekvens av siffror (ett så kallat cookie-ID) i din webbläsare för att komma ihåg dig som besökare på våra webbplatser och för att samla in ytterligare anonyma uppgifter om användningen av våra webbplatser. Cookie-ID lagras av oss och används endast för att unikt identifiera din webbläsare och inte för att identifiera dig personligen. Personuppgifter om dig samlas inte in eller lagras via dessa tjänster. Vi använder också Google Remarketing på olika enheter. Det betyder att om du till exempel börjar handla i vår webbshop på din smartphone och avslutar den på din bärbara dator kan vi nå dig med de ovannämnda personliga reklambudskapen även på den andra enheten du använder. Detta sker dock endast om du har samtyckt till att Google kopplar din webbhistorik och apphistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. I det här fallet använder Google uppgifterna om dessa inloggade användare för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över olika enheter. Kontrollera sekretessinställningarna för ditt Google-konto för att förhindra att Google kopplar din webbhistorik och din webbläsarhistorik till ditt Google-konto. För att kunna påminna dig om en annullerad beställning hos oss i webbutiken via ett meddelande överförs inga personuppgifter till Google, utan endast det faktum att du ville göra en beställning hos oss i webbutiken med det registrerade cookie-ID:t och avbröt den, samt det totala priset för den planerade beställningen ("överföring av kundvagnen"). Ytterligare information om Googles remarketingtjänster, uppgifter om databehandling via dessa tjänster och Googles motsvarande bestämmelser om dataskydd finns på följande adress https://policies.google.com/technologies/ads. Du kan permanent avaktivera Googles användning av cookies genom att ladda ner och installera browser-plugin som finns på följande länk (https://support.google.com/ads/answer/7395996). Med hjälp av Googles annonsinställningar kan du kontrollera vilka annonser du ser och välja bort intressebaserade annonser.

Google Ads Conversion Tracking

Dessutom använder vi så kallad konverteringsspårning inom ramen för användningen av Google Ads-tjänsten. När du klickar på en annons från Google lagras en cookie för konverteringsspårning på din dator/slutenhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

Du kan avvisa bruk av vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera intressebaserade annonser på Google och intressebaserade Google-annonser på webben (inom Google Display Network) i din webbläsare genom att aktivera knappen "Off" på https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Mer information om dina inställningsmöjligheter i detta avseende och om Googles dataskydd finns på följande webbplats. https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är också Google. Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om data som skrivs in på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) är gjorda av en människa eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys inleds automatiskt så snart besökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen skickas till Google. Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna informeras inte om att en analys äger rum. Databehandlingen sker på grundval av artikel 6.1 c GDPR i kombination med artikel 32 GDPR. Funktionen "reCAPTCHA" tjänar till att skydda våra system och därmed även de personuppgifter som du har lagrat i dessa system mot angrepp från automatiska maskinella inmatningar (t.ex. av så kallade botar). Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=sv och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Consent Mode

Vi använder Google Consent Mode. En tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Ditt samtyckesbeslut om vilka cookies som ska användas överförs till Consent Mode. Google Consent Mode introducerar två nya inställningar som hanterar cookies för analysändamål på vår webbplats. Med samtyckesläget kan vi som webbplatsoperatör justera beteendet hos våra Google-taggar och skript baserat på din samtyckesstatus. För detta ändamål överförs din IP-adress till Google utan att du samtycker till det. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR.

Google Tag Manager

Vi använder tjänsten Google Tag Manager från Google. Taggar är små kodelement på våra webbplatser som utförs vid vissa interaktioner med webbplatsen och skickar mätdata till de tredjepartsprogram som används. Tag Manager i sig själv använder inte cookies och samlar inte in några personuppgifter. Tag Manager gör det möjligt att utlösa andra taggar, som i sin tur kan ställa in datainsamling och cookies (t.ex. de program från tredje part som används). Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR.

CRM Ads

Vi använder Google Ads Customer Match (Google Customer Match från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) samt Facebook Customer Match och Criteo Customer Match (nedan kallade partners). Det är en funktion som gör det möjligt att nå potentiella och befintliga kunder mer effektivt och på ett personligt sätt för annonser i Google Search, i Google Shopping-fliken, i Gmail, på YouTube, i Googles nätverk samt på Facebook och Criteo. Google Ads Customer Matching används särskilt för remarketing, optimering av kampanjer och ökad konverteringsgrad.

Personaliseringen av reklamen bygger på att den tilldelas en målgrupp och utförs av partnerna med hjälp av information från dina användarkonton hos Google och Facebook samt på grundval av de aktiviteter och intressen som äger rum när du använder produkterna hos partnerna. Användningen av kundmatchning gör det möjligt för oss som annonsör att rikta oss mer exakt till dig och säkerställer till exempel att den reklam som spelas via partnerna anpassas mer exakt till de målgruppsspecifika intressen som följer av din användning av vår butik. Kundmatchning kräver inga separata cookies för detta ändamål, även om personaliserad reklam endast visas via partnerna själva om du har samtyckt till den cookiebehandling som krävs för detta via vår cookiebanner eller på annat sätt gentemot partnerna. Partnerna behöver en lista med kunduppgifter från oss för att kunna avgöra om de redan känner till dig som användare. Inga profiler skapas eller utökas i processen. Dessutom får partnerna inte dina faktiska uppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer), utan endast så kallade hashed-koder som har skapats med hjälp av envägskryptering. Partnerna jämför dessa hashade koder med sin egen användardatabas. De kan inte dekryptera dessa koder igen så länge motsvarande uppgifter inte redan finns i deras egen användardatabas. Följaktligen får partnerna inte de kunduppgifter som laddas upp under uppladdningen, utan de kan bara avgöra om uppgifterna redan är tillgängliga för dem eller inte. Om uppgifterna inte är tillgängliga kan de hashkoder som skapats på grundval av kunduppgifterna inte avkodas igen. I annat fall stämmer de koder som partnerna redan känner till och de hashade koderna överens och det är möjligt att skapa målgrupper. När målgrupperna har skapats raderas de överförda uppgifterna.

Den rättsliga grunden för användningen av kundmatchning eller kundmatchning är samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Förfarandet för kundmatchning, i synnerhet den envägskryptering som utförs, skyddar därmed våra kunders personuppgifter och förhindrar att partnerna får uppgifter om personer som inte redan har lämnat dessa uppgifter som en del av sina användarkonton.

Om du inte önskar detta, kan du avaktivera partnerna för databehandling via följande länkar:

Vi har ingått avtal om orderbehandling med partnerna för databehandling i samband med kundmatchning. Dessutom har vi ingått standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till USA.

Bloomreach

När du besöker vår webbplats och använder Bloomreach B.V. (Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam, Nederländerna) tjänster kan Bloomreach samla in viss information, såsom IP-adresser, webbläsartyper, enhetsinformation, besökta webbplatser och andra uppgifter om ditt browsingbeteende. Syftet med databehandlingen är att använda de uppgifter som Bloomreach samlar in för att generera personliga sökresultat och produktrekommendationer som matchar dina intressen. Dessutom kan dessa uppgifter användas för att analysera och förbättra prestandan på vår webbplats. Den rättsliga grunden för databehandlingen är samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Du kan hitta mer information om Bloomreachs integritetspolicy och dina rättigheter på: https://www.bloomreach.com/en/legal/privacy

§ 6 Förmedling via affiliate-nätverk

I vår onlinebutik samarbetar vi med affiliate-nätverk från AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland. För att kunna beräkna provisionen registreras de köp som affiliate-nätverken förmedlar till oss. Nätverken lagrar cookies för detta ändamål. En motsvarande provision beräknas baserat på den hänvisning som tydligt kan hänföras till en utgivare. Uppgifterna om den hänvisade transaktionen kan också vidarebefordras till plattformen eller den utgivare som initierade hänvisningen för verifieringsskäl. Den fortsatta behandlingen av de uppgifter som samlats in i samband med transaktionen baseras på artikel 6.1 mening 1 b och f i dataskyddsförordningen. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Mer information om dataskydd finns på: https://www.awin.com/nordics/privacy

Criteo

På våra webbplatser använder vi tjänsten Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike. Denna tjänst är en retargeting-tjänst som samlar många andra tredjepartsleverantörer i ett nätverk för att kunna leverera ett så brett utbud som möjligt av användarrelaterade annonser och andra reklammedier. För detta ändamål sätter Criteo en anonym webbläsarcookie i din webbläsare när du besöker våra webbplatser. De uppgifter som samlas in under processen omfattar: Cookie-ID:n, hashed e-postadresser, ID:n för mobil annonsering och andra tekniska ID:n som gör det möjligt för Criteo att spåra människors beteende på nätet individuellt utan att göra dem direkt identifierbara. Vi och Criteo SA är gemensamt ansvariga för användningen av tjänsten i enlighet med GDPR och andra bestämmelser om dataskydd. Ett avtal om gemensamt ansvar har ingåtts mellan oss och Criteo (artikel 26 i GDPR). I detta föreskrivs bland annat att båda de registeransvariga måste komma överens om hur de ska uppfylla de registrerades förfrågningar. Eftersom vi endast kan kontrollera och påverka användningen av tjänsten på våra webbplatser, men inte leveransen av våra annonser på andra webbplatser i Criteo-nätverket, fördelas ansvaret på följande sätt:

 • Integrering och användning av Criteo taggning på våra webbplatser: Ansvar från vår sida, inklusive möjligheter till tekniska invändningar via länklösningen (se nedan).
 • Analys- och utvärderingsförfaranden för placering av våra annonser på webbplatser i Criteo-nätverket: Ansvar hos Criteo, inställningsmöjligheter på https://www.criteo.com/privacy/
 • Teknisk utformning av samtyckesprocessen för att motivera gemensam behandling: ansvar för att Criteo levererar en popup-fönsterruta när användaren först kommer i kontakt med en annons i Criteo-nätverket och inhämtar användarens samtycke till att visa annonser (för möjligheten att återkalla samtycke, se nedan).

Criteo kan också känna igen dig på andra webbplatser på grundval av de tekniska ID:n och spåra och utvärdera ditt surfbeteende även på dessa webbplatser.

Återkallande av samtycke:
Om du vill avaktivera användningen av Criteo i din webbläsare klickar du på motsvarande länk längre ner i det här avsnittet.

För mer information om Criteo, uppgifter om databehandling via denna tjänst och Criteos relevanta sekretesspolicy, besök följande webbplats https://www.criteo.com/privacy/. Du kan avaktivera användningen av Criteo i din webbläsare genom att klicka här. Den rättsliga grunden för användningen av tjänsten är artikel 6.1 f i GDPR. Det legitima intresset ligger i de ovannämnda syftena.

§ 7 Sociala medier

Facebook

Vi använder en pixel från Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Irland på vår webbplats. Genom att använda Facebook-pixeln gör du det möjligt för oss att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen är artikel 6.1 första meningen 1 a GDPR. Facebook-pixeln integreras direkt av Facebook när du besöker vår webbplats och kan spara en cookie på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker vår webbplats medan du är inloggad, kommer besöket på vårt onlineutbud att noteras i din profil. Facebook-pixeln samlar in följande typer av uppgifter, som finns i Metas sekretesspolicy om dataskydd på följande adress www.facebook.com/about/privacy.

Pinterest

Vi använder pixeln (Pinterest-tagg) från Pinterest Europe Ltd. , Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Genom denna pixel samlas information om användningen (t.ex. information om visade artiklar) in under gemensamt ansvar av Pinterest Europe Limited och Lampenwelt och överförs till Pinterest Europe Limited. Den fortsatta behandlingen av de uppgifter som överförts till Pinterest Europe Limited är Pinterest Europe Limiteds enda ansvar enligt dataskyddslagen. Denna information som överförs till Pinterest Europe Limited kan tilldelas dig med hjälp av ytterligare information som Pinterest Europe Limited har lagrat om dig, t.ex. på grund av att du har ett konto på det sociala nätverket Pinterest. Informationen som samlas in via pixeln kan användas för att visa intressebaserade annonser för dig på ditt Pinterest-konto (retargeting). Den information som samlas in via pixeln kan också aggregeras av Pinterest Europe Limited och den aggregerade informationen kan användas av Pinterest Europe Limited för sina egna annonseringsändamål samt för tredje parts annonseringsändamål. Pinterest Europe Limited kan till exempel härleda vissa intressen från ditt surfbeteende på denna webbplats och kan också använda denna information för att marknadsföra erbjudanden från tredje part. Pinterest Europe Limited kan också kombinera den information som samlas in via pixeln med annan information som Pinterest Europe Limited har samlat in om dig via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket "Pinterest", så att en profil om dig kan lagras hos Pinterest Europe Limited. Denna profil kan användas i reklamsyfte. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 a i GDPR.

Du hittar mer information om dataskydd hos Pinterest Europe Limited här: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy.

Här kan du också hävda dina rättigheter som registrerad (t.ex. rätten till radering) när det gäller de uppgifter som Pinterest Europe Limited behandlar som registeransvarig. Vi använder de cookies som krävs för denna tjänst (så kallade marknadsföringscookies) endast med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i vårt preferenscenter.

Youtube

Den här webbplatsen innehåller minst ett plugin från YouTube, som tillhör Google Inc. med säte i San Bruno/Kalifornien, USA.
Vi använder YouTube No-Cookies-funktionen, dvs. vi har aktiverat förbättrad sekretess. Videor är inte tillgängliga via youtube.com, utan via youtube-nocookie.com.
YouTube tillhandahåller detta själv och ser därmed till att YouTube inte sparar några cookies på din enhet. När de relevanta sidorna öppnas överförs dock IP-adressen och de andra uppgifter som nämns i punkt 4, vilket i synnerhet ger information om vilka av våra webbsidor du har besökt. Denna information kan dock inte tilldelas dig om du är permanent inloggad på YouTube eller en annan Google-tjänst när du öppnar sidan.
Så snart du startar uppspelningen av en inbäddad video genom att klicka på den, sparar YouTube endast cookies på din enhet genom det utökade dataskyddsläget, som inte innehåller några personligt identifierbara uppgifter, såvida du inte är inloggad på en Google-tjänst. Dessa cookies kan förhindras genom lämpliga webbläsarinställningar och tillägg.

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland –
Integritetspolicy: policies.google.com/privacy,
Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated,
Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant.

§ 8 Datamottagare

I vissa fall stöds vi i vår databehandling av tjänsteleverantörer och teknikpartners som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi har bundit dessa tjänsteleverantörer till oss genom ett avtal om avtalsbehandling eller ett avtal om gemensam personuppgiftsansvarig på ett sådant sätt att de endast får behandla uppgifterna för våra affärsändamål och på grundval av våra instruktioner. Tjänsteleverantörerna omfattar främst tekniska tjänsteleverantörer (inklusive dotterbolag) för underhåll, hosting och support av vår IT-infrastruktur, inklusive denna webbplats, samt tjänsteleverantörer för utskick och andra marknadsföringsaktiviteter.

§ 9 De registrerades rättigheter

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om vilka uppgifter vi har lagrat om dig, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen via våra webbplatser.

Dessutom har du rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven för detta är uppfyllda.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss som registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vi kan uppfylla denna rättighet genom att tillhandahålla en csv-export av de kunddata som behandlas om dig.

Rätt till information

Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige skyldig att underrätta alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt mot den personuppgiftsansvarige att få information om dessa mottagare.

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR, av skäl som har att göra med din speciella situation. Den personuppgiftsansvarige ska inte längre behandla de personuppgifter som rör dig om han eller hon inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring kommer de personuppgifter som rör dig inte längre att behandlas för dessa ändamål. I samband med användningen av informationssamhällets tjänster har du, trots direktiv 2002/58/EG, möjlighet att utöva din rätt till invändningar genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.

Återkallelse av samtyckesförklaringar enligt dataskyddslagstiftningen

Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna på denna sida.

Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga konsekvenser för dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt. Detta gäller inte om (1) beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige, (2) beslutet är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av och den lagen innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen, eller (3) beslutet fattas med ditt uttryckliga samtycke. Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i GDPR, såvida inte artikel 9.2 a eller g är tillämplig och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen. När det gäller de fall som avses i punkterna 1 och 3 ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen, vilket åtminstone inbegriper rätten att få en person från den personuppgiftsansvariges sida att ingripa, att uttrycka sin synpunkt och att bestrida beslutet.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har lämnats in ska informera den klagande om status och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.

§ 10 Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan och utan föregående meddelande. Kontrollera därför denna sida regelbundet för att se om det finns några ändringar i denna personuppgiftspolicy.

Version april 2024

Lampenwelt GmbH

Lamp24.se

Ladda ner som PDF

De överstrukna priserna motsvarar tillverkarens rekommenderade försäljningspris.
Alla priser är inkl. 25 % moms fraktkostnader tillkommer.

© 2024 Lampenwelt GmbH