Yeslampenwelt

Bli en del av Lampenwelt community

#YESLAMP24

Vi älskar alla att samla inspiration och utforska de vackra hem som postas på Insta­gram, Pinter­est och Face­book. Det är spännande och uppmuntrar en att planera för sitt eget hem!

Vi önskar att fråga dig om tillstånd för att dela dina bilder, på vår hemsida, på sociala medier och i våra nyhetsbrev - vi kommer givetvis att ge dig credit.

Om du är nöjd med att vi delar dina bilder, tagga dem med hashtaggen #yeslamp24. Det är ett enkelt sätt att meddela oss att du ger oss tillstånd att använda bilderna och att du godkänner följande villkor: Du ger Lampenwelt tillstånd att använda bilderna som är taggade med #yeslamp24 på vår webbplats, på sociala medier och i våra nyhetsbrev. Detta avtal är icke-exklusivt och royalty-free. Vi kommer aldrig att göra anspråk på att äga dina bilder, men vi kommer att använda dem för marknadsföringsändamål i Lampenwelt -webbutikerna och i vårt sociala nätverk.

Dina bilder kommer att publiceras på följande Lampenwelt -webbutiker:

Tyskland, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Sverige, Schweiz, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Storbritannien

Vi är aktiva på följande kanaler:

Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, e -postmarknadsföring.

Ditt tillstånd innebär att du behåller rättigheterna till dina bilder och att alla personer som visas i dessa bilder har accepterat att de kommer att användas av Lampenwelt för onlinemarknadsföring. Samtidigt accepterar du att användningen av dina bilder inte kränker tredje parts rättigheter eller bryter mot lagen.

När du ger oss tillåtelse att använda en av dina bilder kan den visas på vår hemsida, en inspirationssida, en produkt- eller kategorisida och så vidare - nedan kan du se exempel på hur det kan se ut

Vi kommer alltid att länka din bild på Instagram till din profil så att våra besökare också kan besöka dig också.


Screenshot-1

Screenshot-2

Screenshot-3

Vi ser fram emot att dela dina bilder och inspirera våra kunder och följare!

Med vänliga hälsningar,
Lampenwelt


Become part of the Lampenwelt community

#YESLAMPENWELT

We all love to gather in­spirat­ion and ex­plore the beauti­ful homes posted on Insta­gram, Pinter­est and Face­book. It's ex­citing and encourages you to plan for your own home!

We would like per­mis­sion to share your pic­tures on our web­site, on social media and in our news­letters – crediting you, of course.

If you’re happy with us shar­ing your pic­tures, tag them with the hash­tag #yesLampenwelt. It’s an easy way to let us know that you give us per­mission to use the images and that you agree to the follow­ing con­ditions:

You give Lampenwelt per­mis­sion to use the images tagged with #yesLampenwelt on our website, on social media and in our news­letters. This agree­ment is non-exclusive and royalty-free. We will never claim owner­ship of your images, but we will use them for market­ing purposes on the Lampen­welt webshops and in our social network.

Your pictures will be published on the following Lampenwelt web­shops:

Germany, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Austria, Poland, Sweden, Switzerland, Slovakia, Spain, Czech Republic, United Kingdom

We are active on the following channels:

Face­book, Insta­gram, Pinterest, Youtube, e-mail marke­ting. Your permis­sion means that you retain the rights to your images, and that any people ap­pearing in those images have ac­cepted that they will be used by Lampen­welt for online market­ing. At the same time, you accept that the use of your images does not in­fringe upon the rights of third parties or violate the law.

When you give us per­mis­sion to use one of your images, it could appear on our home­page, an in­spiration page, a product or category page, and so on – below you can see ex­amples of how it might look.

We will always link to your image on Instagram or your profile so our visitors can visit you as well.

We are looki­ng for­ward to sharing your images and inspiring our customers and followers!

Best regards,
Lampenwelt

  • Fraktfritt från 500 kr*
  • 30 dagars öppet köp
  • Betala med Klarna faktura

Exklusiva, extra rabatter endast för nyhetsbrevsabonnenter!

Anmäl dig till Lamp24s kostnadsfria nyhetsbrev nu och få exklusiva förmåner!

100 kr Rabattkod

*Kan inlösas vid en ny beställning med ett minsta beställningsvärde på 750 kr. Endast en rabattkod per kund och per beställning. Rabattkoden är giltig i 21 dagar, efter mottagandet av detta e-mail. Kan inte kombineras med andra rabattkoder och kan inte appliceras i efterhand på en beställning. Gäller inte på vissa varumärken.