Leverantör och avtalspart:

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland
Bolag med begränsat ansvar med säte i Schlitz (DE-36110)
registrerad vid distriktsdomstolen i Gießen (Tyskland), HRB 8407

Generaldirektörer med firmateckningsrätt: Vanessa Stützle, Ales Drabek, Ansgar Weber

Mva. reg-nr. (USt-IdNr.): DE 815 559 897

Svenskt momsnummer: SE502 076 222401

Svenskt. Org. nr. 502076-2224

Frågor, klagomål och reklamationer ska skickas till vår serviceavdelning:
Mån. till fre. 08:00 – 18:00

Telefon: 08-44 685 068

Kontaktformulär

Lamp24.se


Vid distansförsäljning i konsumentförhållanden gäller lagen om distans- och hemförsäljning. Vi på Lamp24 ger dig som är konsument, rätt till 50 dagars ångerrätt. Beträffande lagring och behandling av personuppgifter gäller den svenska personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation samt Lamp24:s personuppgiftspolicy.


Lamp24 söker alltid kundorienterade lösningar, även när det gäller juridiska frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Dina rättigheter i enlighet med de allmänna villkoren gäller naturligtvis även om du skulle välja att inte kontakta oss.

Översikt

 1. Giltighet och definitioner
 2. Lagringsmöjligheter och insyn i avtalstexten
 3. Avtalets ingående
 4. Priser, försändelsekostnader, tillägg för beställning av små mängder, rabatter
 5. Betalning och leverans
 6. Ångerrätt vid konsumentköp
 7. Äganderättsförbehåll
 8. Garanti och reklamation
 9. Ansvarsbegränsning
 10. Personuppgifter
 11. Förfarande vid ett överklagande för dig som konsument
 12. Gällande rätt och laga domstol
 13. Ogiltighet

Allmänna affärsvillkor

1. Giltighet och definitioner

1.1.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller vid alla avtal som ingås med Lamp24 i anslutning till erbjudanden på Lamp24:s internetsida. Villkoren gäller exklusivt vid alla leveranser, och avvikande villkor mellan Lamp24 och kunden ska inte tillämpas. Detta gäller även för det fall att kundens avtalsvillkor skulle stå i strid med eller avviker från dessa. Bestämmelser som avviker från Villkoren, tilläggsavtal samt underavtal måste skriftligen och uttryckligen vara godkända av Lamp24.

1.2.

Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Villkoren gäller för såväl konsument som näringsidkare om det inte uttryckligen anges att en bestämmelse enbart gäller för konsument eller näringsidkare.

1.3.

När du beställer som företagskund för gränsöverskridande leveranser måste du ange ett giltigt momsregistreringsnummer vid beställningen eller via kundkontot. Genom att ange ett giltigt momsregistreringsnummer i det aktuella fältet bekräftar kunden att han eller hon gör beställningen som företagskund inom ramen för sin verksamhet. Om kunden inte anger något momsregistreringsnummer, anger ett utländskt momsregistreringsnummer eller anger ett ogiltigt momsregistreringsnummer, bekräftar kunden att han/hon inte beställer i egenskap av företagskund eller inom ramen för sin verksamhet. I detta fall behandlas kunden som en konsument. En senare ändring eller anpassning är inte möjlig.

1.4.

Med vardagar avses, vid angivande av frist enligt Villkoren, alla veckodagar med undantag av lördagar, söndagar samt offentliga helgdagar som gäller på den ort där avtalsparten Lamp24 har sitt säte.

2. Lagringsmöjlighet och insyn i avtalstexten

2.1.

Villkoren samt andra avtalsbestämmelser är tillgängliga för nedladdning under hela beställningsprocessen. Då kunden gör en beställning hos Lamp24 skickas en automatisk orderbekräftelse till den e-postadress kunden har uppgett. Utöver Villkoren innehåller orderbekräftelsen alla avtalsbestämmelser och beställningsdata. Dessa kan enkelt skrivas ut eller sparas med hjälp av kundens e-postprogram.

2.2.

Vid beställning sparas för köpet gällande Villkor hos Lamp24. Dessa kan av säkerhetsskäl inte laddas ned direkt. Via den lösenordskyddade funktionen «Mitt konto» erbjuds Lamp24:s kunder en möjlighet att förvalta sina data samt att se genomförda beställningar. Kunden åtar sig att behandla de personliga inloggningsuppgifterna förtroligt och att inte göra dem tillgängliga för tredje part. Den senaste versionen av Villkoren hittar du på Lamp24 webbplats: www.lamp24.se.

3. Avtalets ingående

3.1

Avtal ingås mellan kunden och Lamp24 (Lampenwelt GmbH). Avtal i Lamp24:s webbshop ingås på svenska. Lamp24:s webberbjudanden är inte bindande så länge ett avtal inte har ingåtts.

3.2 

Det är möjligt för kunden att kontrollera och korrigerade de ifyllda uppgifterna innan beställningen skickas. Genom att skicka beställningen, är kunden under fem (5) vardagar förpliktad att invänta Lamp24:s godkännande, i enlighet med 3.3 nedan.

3.3

Den bekräftelse som Lamp24 skickar till kunden för att informera om att beställningen är mottagen utgör enbart en bekräftelse på att Lamp24 mottagit beställningen. Denna bekräftelse innebär inte att beställningen är godtagen. Du är bunden av din beställning under fem (5) vardagar – med förbehåll för din ångerrätt som du som konsument enligt lag alltid har vid alla beställningar som görs via webbshoppen.

3.4 

Avtalet blir ömsesidigt bindande när Lamp24 har godkänt beställningen. Godkännande av beställningen och en kopia av beställningsavtalet skickas till den e-postadress som kunden uppgett vid beställningen.

4. Priser, försändelsekostnader, tillägg för beställning av små mängder, rabatter

4.1.

För beställningar i Lamp24:s webbshop gäller de priser som där anges vid tidpunkten för beställningen. De angivna priserna inkluderar svensk mervärdesskatt (moms) och andra priselement. Priserna inkluderar dock inte eventuella lokala tull- respektive klareringskostnader. Beställningar som skickas till andra EU-länder inkluderar den lokala momsen. För kunder från europeiska länder utanför EU (t.ex. Schweiz) är priserna exklusive moms.

4.2.

Våra aktuella leveranskostnader hittas här.

4.3.

Leveranser utanför Sverige kan på grund av importbestämmelser i tredje land medföra tilläggskostnader (tull, tullavgifter och importavgifter). Dessa kostnader står kunden för.

4.4.

Lamp24:s webbshop erbjuder rabatter både i anslutning till beställning och i anslutning till betalning. Vid förskottsbetalning erbjuder Lamp24 en rabatt på två (2) procent som dras av från varupriset. Rabatten gäller inte för försändelsekostnader eller för avgifter. Om kund har möjlighet att utnyttja flera rabatter, kommer beställningsrabatten först att dras av från varupriset. Rabatt för betalningsmetoden ”förskottsbetalning” (se 5.1.) dras sedan av från det reducerade beloppet.

5. Betalning och leverans

5.1

Lamp24 erbjuder nedanstående betalningsalternativ. I samband med godkännande av avtalet, gör Lamp24 en kontroll av kundens kreditvärdighet. Om denna indikerar att andra betalningsmetoder än kreditkort eller betalning via faktura borde användas, förbehåller sig Lamp24 rätten att hänvisa kunden till sådana andra betalningsmetoder. Kunden har inte rätt att kräva att få betala med kreditkort eller med användande av faktura.

Som betalningsmetod kan du välja mellan:

 • Förskottsbetalning via banköverföring
  Via banköverföring gör du en förskottsbetalning. Varorna reserveras för dig i fjorton dagar. Du överför fakturabeloppet till vårt konto i förväg. Du mottar våra bankuppgifter du har gjort din beställning. Om ingen betalning sker inom fjorton dagar, upphävs reservationen av varorna och beställningen annulleras automatiskt.
 • Kreditkortsbetalning via Adyen N.V. (VISA, Mastercard, American Express, debetkort Maestro)
  Hanteringen av kreditkorten utförs av Adyen N.V., Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna. Registreringsdomstol: Nederländska handelskammaren, registreringsnummer: 34259528.
  Du anger ditt kreditkortsnummer, giltighet och verifieringsnummer. Denna information lagras inte av oss, utan överförs direkt till Adyen N.V. med hjälp av säker 128-bitars SSL-kryptering. Ditt kreditkort måste vara registrerat av din kortutgivande bank för autentiseringsförfarandet Verified by VISA och MasterCard SecureCode. Autentisering med en personlig säkerhetskod sker på ett säkert sätt mellan dig och din bank. När beställningen är mottagen reserveras beloppet på ditt kreditkort. Kreditkortet debiteras omedelbart efter att beställningen har skickats. Denna enkla och snabba betalningsform är helt kostnadsfri för dig.
  Debetkort / EC-kort:
  När du har angett dina uppgifter debiteras fakturabeloppet från ditt konto. Liksom kreditkortsbetalningen är även denna betalningsmetod kostnadsfri för dig.
 • Klarna faktura användarvillkor
  Klarna faktura gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Att betala mot faktura via Klarna är ett säkert och smidigt betalsätt. Det innebär att du betalar först när du har fått hem dina varor, vilket gör att du kan kontrollera varorna innan du betalar. Genom att använda Klarna faktura godkänner kunden Klarna AB:s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", villkor, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas. Klarnas villkor för betalning mot faktura kan hämtas här: https://www.klarna.com/se/kundservice/faktura. I och med att kunden anger eller efterfrågar information börjar kunden använda Klarna faktura. Därigenom har kunden också godkänt Lamp24:s behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna faktura måste kunden vara minst 15 år.
 • PayPal/PayPal Express Checkout Shortcut
  Kunden betalar fakturan på Internet via PayPal. Om kunden inte redan är registrerad, ska denne registrera sig (gäller inte för gästbeställningar via PayPal), legitimera sig med sina inloggningsuppgifter och bekräfta betalningsanvisningen till Lamp24. Om kunden använder dig av PayPal Express, överförs kundens adressuppgifter från dennes PayPal-Konto till Lamp24. PayPal Express Checkout Shortcut är det snabbaste sättet att betala med PayPal. När användaren trycker på knappen ”Checka ut med PayPal" skickas kunden direkt till PayPal.com där han/hon får logga in och godkänna betalningen. När det är gjort så får Lamp24 all information om kunden såsom namn, epost, adress osv. När kunden skickar beställningen till vår internetbutik, bekräftar kunden samtidigt betalningen. Under beställningsprocessen får kunden instruktioner om hur denne kommer till betalningssidan. De betalningsalternativ som erbjuds via PayPal är betalning från bankkonto kopplat till ditt PayPal-konto eller betalning med medel som finns tillgängliga på ditt PayPal-konto. PayPals villkor kan hämtas här: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full
 • Apple Pay
  Du betalar direkt via ditt Apple-konto. När du har skickat din beställning kommer du att omdirigeras till Apple, där du kan godkänna betalningen av beställningsbeloppet. Så snart vi har informerats om ditt godkännande kommer leveransen att äga rum - beroende på den leveranstid som anges med artikeln. Beroende på vilken betalningsmetod som används med Apple Pay debiteras den med det faktiska fakturabeloppet efter avdrag för eventuella rabatter, presentkort etc. omedelbart efter godkännandet eller efter att leveransen har ägt rum.

5.2

Lamp24 skickar varorna i hela Sverige med ett fraktföretag. Vi skickar inte till postboxadresser eller poste restante -adresser. Du får ett meddelande när varan har skickats från Lamp24s lager. Om inget annat anges kommer transportören att försöka leverera en gång till den angivna leveransadressen. Om det inte finns någon som fysiskt tar emot paketet på angiven leveransadress så levereras det till närmaste postkontor eller paketbutik och kan hämtas ut där. En lapp med information om utlämningsstället kommer att läggas i din brevlåda. Paketet kommer att vara tillgängligt för avhämtning i två veckor innan det returneras till oss. Genom att kontakta vår kundtjänst kan de även hjälpa dig med information om var paketet har levererats. Dessutom finns det möjlighet att leverera beställningen till en paketbutik nära dig. Vi kan endast leverera till så kallade paketstationer i speciella fall. Om leveransen inte lyckades får du ett meddelande från fraktbolaget där det står vilka alternativ du har.

5.3

Varor som finns på lager levereras omgående efter att beställning och eventuell förskottsbetalning är mottagen. Beträffande eventuella avvikelser när det gäller leveranstider återfinns information på den aktuella produktsidan.

5.4

Vid beställning av varor med olika leveranstider strävar Lamp24 efter en samlad leverans. Om skillnaden i leveranstid beträffande de beställda varorna är betydande kommer undantagsvis de varor som först är klara för leverans att levereras först. Detta kommer endast att ske om uppdelad leverans inte kan anses orimligt för kunden. Vid uppdelad leverans tillkommer inga nya fraktkostnader för kunden som en följd av den uppdelade leveransen.

5.5 

Leveransperioden börjar löpa, vid förskottsbetalning, dagen efter det att betalningsordern utfärdats till den överförande banken, eller vid andra betalningsmetoder, dagen efter det att avtalet ingåtts, och upphör vid utgången av den sista dagen av tidsfristen. Om periodens sista dag infaller på en söndag eller en helgdag som staten erkänner på leveransorten, ska nästa arbetsdag tillämpas.

Om Lamp24 inte får leveranser från sina underleverantörer i god tid bortfaller leveransskyldigheten för Lamp24 och Lamp24 ska inte vara ansvarigt för att varan därmed inte är tillgänglig. I det fall att den beställda varan inte är tillgänglig meddelas kunden omgående om detta. Om kunden gjort förskottsbetalning till Lamp24 kommer sådan förskottsbetalning omedelbart återbetalas kunden.

5.6

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att Lamp24:s fullgörande av avtalet hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som Lamp24 inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks (s.k. ”force majeure”).
Om Lamp24 önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt, åligger det Lamp24 att utan dröjsmål skriftligen underrätta kunden om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Lamp24 är inte skadeståndsskyldigt vid hävning av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

5.7

Vid konsumentköp genom distansavtal överförs risken för tillfällig försämring eller förstörelse av såld vara till konsumenten när varan lämnas över till konsumenten eller den som tar emot varan å konsumentens vägnar. Detta gäller oavsett om försändelsen är försäkrad eller inte.
Vid näringsidkares köp gäller att risken för varan överförs till näringsidkaren vid varans överlämnande till transportören eller den person eller organisation som näringsidkaren har bestämt.

6. Ångerrätt vid konsumentköp

6.1.

Utöver den lagstadgade ångerfristen på 14 dagar erbjuder vi dig en frivillig returrätt under 36 dagar. Du kan alltså returnera varor som du har mottagit från oss utan att ange skäl inom 50 dagar. Fristen börjar löpa vid mottagandet av varorna. För att uppfylla tidsfristen är det tillräckligt att skicka returförfrågan eller varorna innan tidsfristen har löpt ut. Vi skickar dig en förbetald returetikett för att returnera varorna, efter mottagandet av returförfrågan. Därmed kan paketet returneras gratis vid närmaste postombud (postkontor eller postbutik)för retursändning. Vid nyttjandet av ångerrätten står Lamp24.se för kostnaderna för återsändandet av varan.

6.2.

Ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller inte om den beställda varan är anpassad i enlighet med kundens specifikationer eller bearbetade enligt kundens personliga behov.

6.3.

Om konsumenten vill åberopa sin ångerrätt ska denne meddela Lamp24 detta inom ångerfristen. Konsumenten behöver inte ange orsaken till att denne utnyttjar sig av ångerrätten. Om avtalet avser flera varor eller en vara som består av flera delar, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får den sista varan respektive den sista delen av varan i sin besittning. Meddelande om att konsumenten vill göra gällande sin ångerrätt skickas till:


Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland
Telefon: 08-44 685 068
Kontaktformulär

Du som konsument kan även välja att använda dig av konsumentverkets standardformulär som du hittar på http://www.konsumentverket.se.

6.4.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska konsumenten återsända varan till Lamp24 utan onödigt dröjsmål, och i vart fall senast 14 kalenderdagar efter den dag konsumenten meddelat Lamp24 om sitt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om konsumenten skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Om konsumenten nyttjat sin ångerrätt ska Lamp24 återbetala vad kunden har betalat till Lamp24. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 kalenderdagar från den dag då Lamp24 tog emot meddelandet om att avtalet frånträtts. Lamp24 ska använda samma betalningssätt som konsumenten, om inte konsumenten uttryckligen samtycker till något annat. Konsumenten får inte drabbas av några kostnader på grund av att ett annat betalningssätt används.

Vid nyttjandet av ångerrätten står Lamp24.se för kostnaderna för återsändandet av varan och konsumenten är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och form. Varan får inte undersökas eller testas på ett sätt som går utöver vad som är möjligt och brukligt i en butik.

6.5.

Lampor är i regel känsliga och går lätt sönder. De ska därför behandlas med försiktighet. Vid retur av vara, rekommenderar Lamp24 att konsumenten packar in varan i originalemballage med alla tillbehör och alla emballagedelar, samt vid behov lägger allt i en ny låda som tilläggsskydd. Denna rekommendation påverkar inte konsumentens rätt att utnyttja sin ångerrätt och försvagar inte heller konsumentens rättsliga ställning.

6.6

Vi ber Lamp24:s konsumenter att vara uppmärksam på följande gällande beställningsrabatter och tillgodobevis: Om konsumenten ångrar hela eller del av ett köp vid vilket konsumenten fått beställnings- eller prisrabatt, och det kvarvarande priset att betala därmed kommer under gränsbeloppet för den erhållna rabatten (se 4.4), kommer konsumenten att faktureras mellanskillnaden mellan det rabatterade priset och beställningsvärdet utan rabatt.

7. Äganderättsförbehåll

Lamp24 behåller varans äganderätt fram till dess att varan är betald i sin helhet.

8. Garanti och reklamation

8.1.

För nya varor erhåller konsumenter en tillverkargaranti på två (2) år. Garantifristen börjar när varan tas emot av konsumenten.

För näringsidkare är garantitiden för nya varor ett (1) år från leverans.

Tillverkargarantin enligt denna punkt 8.1 gäller vid fel på vara, endast om:

 • varan har installerats enligt anvisning från Lamp24 (inklusive men inte begränsat till att gränsvärdena för spänning har följts);
 • varan har använts på avsett sätt och i avsedd miljö (inklusive men inte begränsat till, att bruksanvisning följts, att avsedd ljuskälla använts, och i förekommande fall att beteckning såsom ”havsvattenfast” (eller motsvarande) liksom tillämpliga skyddsklasser iakttagits);
 • varan inte har modifierats (påbyggnad, ombyggnad eller annan ändring);
 • underhålls- och skötselanvisningarna för varan har följts;
 • felet inte på annat sätt beror på kunden eller dennes agerande, och
 • felet inte beror på normal förslitning.

Lamp24 erbjuder konsumenter en garanti på ett (1) år för begagnade varor från det att konsumenten mottar den begagnade varan. Motsvarande garanti för begagnade varor gäller inte för näringsidkare.

Uppgift om genomsnittlig livslängd för ljuskällor utgör ingen garanti för att ljuskällan ska uppnå minst denna livslängd.

8.2.

En konsument som vill åberopa att en vara är felaktig, ska lämna meddelande till Lamp24 om felet inom skälig tid efter det att konsumenten märkt, eller borde ha märkt, felet (Att påpeka ett missförhållande eller dylikt vid exempelvis ett avtals uppkomst). Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att kunden märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

En näringsidkare ska omgående skriftligen anmäla uppenbara brister i varan och senast inom fem (5) vardagar efter att varan är mottagen. Om inte uppenbara brister upptäcks gäller plikten att omedelbart klaga inom fem (5) vardagar efter att bristen upptäckts. För att köparens rättigheter ska kvarstå är det tillräckligt att meddelandet skickas i tid. Om reklamationen inte sker i rätt tid anses varan vara godkänd, oavsett om fel föreligger eller inte.

8.3.

Oaktat begränsningar som följer av bestämmelserna 8.1 och 8.2 ovan ansvarar Lamp24 för ersättningskrav som utlöses av en produktbrist och står i samband med skador på liv, kropp eller hälsa. Detsamma gäller för skador som orsakas av den försålda varan med anledning av en uppsåtlig eller grovt oaktsam försummelse av Lamp24. Talan om ersättning måste väckas inom två (2) år från skadetillfället såvida inte annat följer av bestämmelserna i Produktansvarslagen (1992:18). Den som inte väcker talan i tid har förverkat sin rätt till ersättning. Ovanstående redogörelse angående ansvarsbegränsning och ansvarsfriskrivning gäller även för det personliga ansvaret till våra arbetstagare, medarbetare, rättsliga representanter och övrig personal.

8.4.

Om inte annat följer av tvingande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932) åtar sig Lamp24 att kostnadsfritt välja att avhjälpa fel som omfattas av garantin eller leverera en ersättningsvara. Om en konsument är avtalspart, kan konsumenten välja om han eller hon vill att bristen åtgärdas (avhjälpande) eller att varan ersätts (omleverans). Lamp24 har rätt att vägra att efterkomma den valda åtgärden, bl.a. om detta skulle medföra oproportionerligt höga kostnader och den alternativa åtgärden inte är orimlig för konsumenten. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för konsumenten, får kunden kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse. Konsumenten har vidare rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, till den del denna kostnad inte är oskäligt hög eller täcks genom att denne erhåller ett prisavdrag.

8.5.

Att kunden är nöjd är mycket viktigt för Lamp24. Du som kund är alltid välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter till Lamp24 finner du i början av detta dokument. Lamp24 kommer att behandla ditt ärende så snart som möjligt. Vi tar kontakt med dig när vi har tagit emot dokumentation, din förfrågan eller ditt klagomål. Då reklamationer ofta kräver att vi kontaktar producenten av varan kan detta ibland orsaka att vi inte har möjlighet att genast åtgärda ditt ärende.
Vid reklamationer ber vi att du noggrant beskriver problemet och att du, om det är möjligt, bifogar en kopia av beställningsdokumentationen. Om detta inte är möjligt ber vi att du anger beställningsnummer samt kundnummer och de övriga uppgifter som finns tillgängliga beträffande beställningen. Om du inte får svar från oss inom fem (5) vardagar, får du gärna ringa till oss. Det händer i sällsynta fall att e-post hamnar i spamfilter hos oss eller hos dig, eller att ett meddelande inte kommer fram eller inte blir skickat.

8.6.

Vid frågor som gäller service, kontakta vår serviceavdelning:


Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland
Telefon: 08-44 685 068
Kontaktformulär

8.7.

Utöver det som följer av tillverkargarantin ovan, ger Lamp24 inte någon egen garanti på artiklarna i sortimentet. Garantier från producenterna etablerar inte något rättsförhållande med Lamp24, utan ger kunden rättigheter endast gentemot garantigivaren. Kundens garantikrav gentemot Lamp24 påverkas inte och begränsas inte på något sätt av detta.

9.Ansvarsbegränsning

Utöver det som följer av tvingande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932) omfattar inte Lamp24:s ansvar skada som kan ha orsakats av oriktig användning eller osedvanligt bruk av levererade produkter. Lamp24:s ansvar omfattar inte heller normal förslitning eller försämring av produkterna.

Utöver det som följer av tvingande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932) är Lamp24 inte skyldigt att på grund av dröjsmål eller fel i produkt utge någon ersättning till kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, kostnad eller förlust, eller följdskada. Denna begränsning av Lamp24:s ansvar gäller dock inte om Lamp24 handlat uppsåtligt, grovt vårdslöst eller avseende personskador.

Utöver det som följer av tvingande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932) är Lamp24:s skyldighet att vid dröjsmål eller fel i produkt ersätta kunden för direkt skada, kostnad eller förlust begränsad till ett belopp som motsvarar priset för levererade produkter eller delleverans.

10.Personuppgifter

Den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation äger tillämpning på detta avtal. För lagring och hantering av personuppgifter tillämpas Lamp24:s personuppgiftspolicy, som finns här.

11. Förfarande vid ett överklagande för dig som konsument

Om det är så att du vill överklaga ditt köp måste du rikta din förfrågan till Lamp24.se via kontaktformuläret eller via våra andra kontaktmöjligheter. Är det så att du bor utanför Sverige har du möjligheten att använda dig av EU-kommisonens online klageportal. Du hittar klagemålportalen här. Vi deltar emellertid inte och är inte förpliktade att delta i en formell tvistlösningsprocess över komsumentvist kommitte’n som har utsetts av EU-kommisionen.

12. Gällande rätt och laga domstol

12.1

Eventuell tvist med konsument ska avgöras av allmän domstol i Sverige, varvid svensk lag ska tillämpas. Lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) är inte tillämplig mellan konsument och Lamp24. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning). Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

12.2

Vid eventuell tvist med näringsidkare ska domstolen på den ort där Lamp24 har sitt säte vara laga domstol för alla rättstvister om dessa avtalsvillkor samt andra enskilda avtal i förbindelse till dessa avtalsvillkor, inbegripet växel- och checklagar. Tysk rätt ska tillämpas. Lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) äger inte tillämpning.

13. Ogiltighet

Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor helt eller delvis vara ogiltiga, eller förlora sin rättsliga giltighet vid ett senare tillfälle, ska detta inte beröra övriga bestämmelser. En ogiltig bestämmelse ska ersättas med lagens bestämmelser. Detsamma ska gälla om det saknas bestämmelser i de allmänna villkoren.

Version februari 2024

Lampenwelt GmbH